Ny europeisk arbetsmyndighet på gång

Kommissionen pekar på kompetensförsörjning inom arbetsmarknaden som ett viktigt område för Europas regioner. Under våren förväntas EU-kommissionen lägga fram förslag som syftar till att förenkla processer för företag att anställa personer inom Europa, bland annat genom etableringen av en ny arbetsmyndighet.

Ett viktigt led i Kommissionens satsningar på att skapa mer rörlighet mellan medlemsländerna handlar om att göra det enklare för företag att anställa arbetskraft från andra länder. Verktyget för att nå det här målet är inrättningen av en ny europeisk arbetsmyndighet. Exakt vad myndigheten kommer göra är ännu inte publicerat men det skulle kunna handla om rättvis rörlighet på den inre marknaden. Efter samråd med arbetsmarknadens parter efterfrågas tydligare anställningsformer men också tydligare skydd för arbetstagare. Genom att förenkla ramverken för anställning skall det skapa incitament för företag att anställa arbetskraft från andra EU-länder vilket i längden skulle kunna hjälpa Småland-Blekinge-Hallands behov av vissa kompetenser. 

Myndigheten planeras även att förenkla samordningen mellan det europeiska sjukförsäkringskortet och sociala trygghetssystem vilket i längden skulle kunna förenkla processer för företag att anställa personer inom Europa. Förslaget väntas gynna små och medelstora företag som idag inte har samma möjlighet att lägga stora administrativa resurser på att bevaka europeisk arbetsmarknadslagstiftning. Det är Kommissionens ambition att skapa rättvisare konkurrens genom tydligare information om möjligheter och rättigheter för både företag och arbetstagare. Nästa steg är att rådet och Europaparlamentet ska granska förslaget, Småland-Blekinge-Halland fortsätter att bevaka frågan.