Ny praktikant på Europakontoret våren 2017

Mitt namn är Timothy Bergfalk och jag är sedan 30 januari praktikant här vid Småland Blekinge Halland South Sweden.

Utsänd från Uppsala Universitets masterprogram i statsvetenskap så kommer jag till kontoret med en mångsidig bakgrund – med studier bedrivna i Uppsala, Växjö och Seoul. Trots att mitt huvudfokus tidigare legat på att studera processer mellan och inom EU-institutionerna ser jag nu fram emot att få en djupare insikt i Småland-Blekinge-Hallands möjligheter, utmaningar och hur dessa är kopplade till unionssamarbetet. Min förhoppning är att denna praktik inte ska ge chanser att bara lära av utan även bidra till kontorets arbete.

För närvarande är jag ensam praktikant vid kontoret men inom en månad hoppas vi få välkomna ytterligare en i form av Christopher Robin Karlsson från Högskolan Dalarna.

Har du några frågor eller funderingar, tveka inte att höra av dig till mig på timothy.bergfalk@sbhss.eu, eller +32 (0)495 56 10 03.