Nya utlysningar för små och medelstora företag inom Horizon 2020

SME Instrument 2016-2017

EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 har en del som riktar sig till små- och medelstora företag (SME) med stor innovationspotential.

SME som har sitt säte i ett EU-land och som önskar att expandera för att nå en global marknad är de aktörer EU vänder sig till med SME-instrumentet.

SME-instrumentet syftar till att

-stödja projektidéer " från labb till marknad "

-stödja företag att finna konkreta innovativa lösningar

-nå en europeisk och global påverkan

Målet är att stärka konkurrenskraften för europeiska företag , skapa nya arbetstillfällen , utveckla nya varumärken och patent samt öka den ekonomiska tillväxten .

Den 26 november publicerades nya utlysningar inom ”SME Instrument 2016-2017”. Se länk https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/innovation-smes

 

De tre faserna i Innovation for SME:s

Fas 1  Koncept och genomförande

För beviljade projekt anslår EU 50 000 EUR för att utvärdera innovationskraften och bärigheten hos den produkt/tjänst man skall leverera till kund.

 

Fas 2. Demonstration, marknadsintroduktion, R&D

Beviljade SME fortsätter att utvecklas genom innovativa aktiviteter som skalbara piloter och demonstrationsanläggningar. Under denna fas tar man också fram en affärsplan.

Fas 3. Kommersialisering

Före den slutgiltiga marknadsintroduktionen erhålls utbildning, mentorskap och tillgång till riskkapital.  Under denna fas bidrar EU främst med kunskap och kompetens genom Enterprise Europe Network (EEN) snarare än genom projektfinansering.

Du som är intresserad av detta program, kontakta gärna din region för mer information.