Nytt europeiskt nätverk för lärosäten och forskningsinstitutioner

Nätverket Ambiorix Group for European Research Strategy riktar sig till aktörer på lärosäten och forskningsinstitutioner som är intresserade av att genom nätverksbyggande utveckla redskap och strategier för att delta i Europeiska forskningsprogram, projekt och nätverk.

Ambiorix syftar till att utveckla redskap och strategier för att underlätta deltagande i Europeiska forskningsprogram, projekt och nätverk. Arbete sker genom sex mindre arbetsgrupper som bildas på tillfällig basis med fokus på specifika teman, och förväntas tillhandahålla alla medlemmar med information, samt vara tillgänglig för samarbetspartners. Arbetsgrupperna fokuserar på områden såsom, att utveckla samråd och verktyg för att bäst tillvarata EU- medel, lobbying mot specifika frågor av intresse för nätverket, respektive kartläggningar av plattformar och stöd utanför EU. Det mesta av nätverkets arbete sköts online men när nätverket träffas sker det oftast i samband med andra större konferenser.

Det är inte nödvändigt att delta i arbetet inom arbetsgrupperna men alla medlemmar förväntas delta i och svara på undersökningar och enkäter som skickas ut av arbetsgrupperna. Nätverket koordinerar initiativ och påverkansarbete när detta anses vara nödvändigt för att tillgodose medlemmarnas intresse. Ett engagemang inom nätverket är ett sätt att skaffa kontakter och bygga nätverk inför framtida utlysningar gällande forskningsprogram och projekt.

Kontakta Brysselkontoret för mer information och hur er organisation bäst kan dra nytta av Ambiorix Group for European Research Strategy.