Praktik i EU-institutionerna

National experts in Professional Training (NEPT) ger dig som tjänsteman möjlighet att under tre till fem månader arbeta med dina frågor i ett EU-perspektiv. Du har möjlighet att få insyn och i viss mån påverka det arbete som senare kommer att bli svensk lag.
 
Genom tjänstgöringen, som är en utbildningspraktik, får du 
•erfarenheter av EU-kommissionens arbetsmetoder och politik
•erfarenhet och praktiska kunskaper om det dagliga arbetet vid kommissionens avdelningar i en mångkulturell och flerspråkig miljö 
•möjlighet att praktiskt tillämpa de kunskaper du förvärvat under dina studier, främst inom dina respektive kompetensområden
•ett stort nätverk med nya kontakter.
 
Kommissionen, i sin tur, gynnas av att personer från de nationella förvaltningarna deltar i arbetet och bidrar med aktuella kunskaper och nya infallsvinklar. De får även tillgång till ett nätverk av personer som har direkt erfarenhet av kommissionens förfaranden.
 
Vad det innebär
 
Sverige har möjlighet att skicka 10 personer per år till programmet. Praktikperioden börjar antingen 1 eller 16 mars (sista ansökningsdag på hösten) alternativt 1 eller 16 oktober (sista ansökningsdag på våren) varje år.
 
Tjänstgöringen pågår i tre till fem månader. Vald praktiklängd är bindande. Ofta kan man dock om alla parter är eniga, förlänga en tremånaders period till fem månader under gång.
 
Är du intresserad? Läs mer här
 
Har du frågor eller vill anmäla dig, kontakta Petra Göransson 
Verksamhetsansvarig utvecklingsstrateg
Universitets- och högskolerådet
Avdelningen för Internationellt samarbete 
 
Box 45093
104 30 Stockholm 
Tel: 010-470 0659
Mobil: 072-5720538
Petra.Goransson@uhr.se
www.uhr.se