Praktiskt guide över EU-medel

Den 17 juni anordnade Region Blekinge en informationsdag om den nya programperioden för EU-medel. Intresset var stor och ca120 personer kom för att höra mer. För de som missade seminariet finns en sammanställning över ett urval fonder och program man gjort – med utgångspunkt i sådant som bidrar till regional och lokal utveckling.

Läs mer här (den ligger längst ned i högerkolumnen)