EU:s hälsoprogram – 2018 års arbetsplan publicerad

I slutet av 2017 antogs EU-kommissionens kommande arbetsplan för EU:s hälsoprogram där 2018 års prioriteringar och åtgärder fastställs. Huvudsakligen prioriteras samarbetet kring expertis gällande sällsynta sjukdomar (kopplat till ERN), förebyggandet av kroniska allvarliga sjukdomar samt förberedelser och samarbete kring gränsöverskridande hälsorisker. Budget för 2018 är omkring 62 miljoner euro där 29 % är avsett för de europeiska referensnätverken (ERN), 15 % avsetts till förbyggande av allvarliga sjukdomar, 15 % är för arbetet gällande gränsöverskridande hälsorisker och 7 % är öronmärkta för implementering av EU-lagstiftning på medicintekniska produkter.

Med en totalbudget på nära € 450 miljoner för 2014-2020, är hälsoprogrammet det huvudsakliga finansiella instrumentet för policykoordinering inom området för hälsa. Programmet har som syfte att stödja och komplettera medlemsstaternas ansträngningar för att uppnå kommissionens huvudsakliga prioriteringar. Det görs genom att bedriva dessa fyra specifika mål:

  1. Främja hälsa, förebygga sjukdomar och främja stödjande miljöer för hälsosamma livsstilar
  2. Försvara medborgare från allvarliga gränsöverskridande hälsohot genom att identifiera och utveckla sammanhängande aspekter och främja dess implementering för bättre förberedelse och koordinering vid hälsokriser.
  3. Stödja folkhälsokapacitetsbyggande och bidra till innovativa, effektiva och hållbara hälsosystem.
  4. Underlätta tillträdet till bättre och tryggare hälso- och sjukvård för EU medborgare, genom att öka tillträdet till medicinsk expertis och information för specifika villkor inom och bortanför nationella gränser.   

Aktörer inom Småland-Blekinge-Halland är i dagsläget inte delaktiga i ERN och kommer därför inte kunna ta del i den prioriterade andelen. Dock kan det finnas möjlighet att ta del av projektmedel.

Utlysningar inom programmet kommer presenteras under första halvan av 2018, bland annat utlysningar inom området för hälsofrämjande arbete och förebyggande av kroniska och stora sjukdomar samt inom området för kvalitet och effektivitet av offentliga utgifter. Den första utlysningen rör implementering av existerande bästa praxis och den andra utlysningen syftar till att stödja vårdmyndigheter utveckla nödvändig kapacitet för att utveckla integrerad vård. Hur ansökningen går till väga finner ni här!

Vi på Småland-Blekinge-Halland kommer fortsätta bevaka möjligheter på hälsoområdet.