Region Blekinge är utvalda till att arbeta vidare med Missions

 

Missions är EU-kommissionens arbetsmetod för att finna konkreta lösningar på stora gemensamma utmaningar såsom klimatanpassningar, besegra cancer, återställa hav och sjöar, friska marker och klimatneutrala smarta städer. Genom att sätta forskning och innovation i en roll där man kopplar ihop sig med nya former av samarbeten, politisk styrning och engagerade medborgare ska insatserna ha gett resultat till 2030. Ett av de fem utmaningsdrivna uppdragen är mission för anpassning till klimatförändringar som nu tagit fram riktlinjer i syfte att stödja minst 150 regioner och lokala myndigheter att bli klimatneutrala tills 2030. Region Blekinge valdes i tisdag ut som den enda svenska och en av de första 118 undertecknarna av riktlinjerna i Europa.

Region Blekinge och de andra regionerna samt lokala myndigheterna som undertecknat riktlinjerna kommer nu få ökat stöd i omställningen till mer motståndskraftiga och klimatsmarta regioner. Utnämningen kommer hjälpa dessa regioner att bättre förstå, förbereda sig för och hantera klimatrisker samt utveckla innovativa lösningar för att bygga motståndskraft. När det handlar om forskning och innovation kan det bland annat handla om lösningar för extrema väderhändelser, återställning efter översvämningar eller städer anpassade för storm och värmeböljor. Även innovation inom vertikalt jordbruk är aktuellt, där storskaligt jordbruk sker på exempelvis höghusfasader, hustak eller inomhus.

 

Fördelar för undertecknare

Under 2023 kommer även en egen portal lanseras som kommer fungera som en plattform för råd och vägledning till regionerna, kommunerna, städerna och de lokala myndigheterna. Genom Horisont Europa kommer de undertecknade få uppbackning av finansiella möjligheter till förmån för forskning och innovation, dels för att kunna ansluta sig till stora innovationsåtgärder, dels pilotprojekt och dels för att delta i demonstrationsprojekt. De kommer även få stöd genom att fungera som en testbädd för innovativa anpassningslösningar samt ge möjlighet till nätverk, lärande och utbyte av erfarenheter. Därutöver kommer det även hållas ett årligt forum för de som skrivit under med tillgång till tidig information och ytterligare ytor för kontaktskapande.

 

Vill er region också bli utvald?

Om er region också är intresserad att bli utvald till en av EU:s Mission Charter finns möjlighet att anmäla sitt intresse. En ny omgång av undertecknade regioner och lokala myndigheter förväntas presenteras under European Research and Innovation Days 28-29 september 2022. En blankett med ett formulär för ansökan finns tillgänglig här.