Region Blekinge på besök

I förra veckan var region Blekinges ledningsgrupp nere på besök i Bryssel. I deras program ingick bland annat ett möte med den internationella föreningen för kollektivtrafik, UITP, ett besök hos europaparlamentarikern Cecilia Wikström, som är i startgroparna för att lägga fram alternativa förslag till den nuvarande Dublinförordningen*, samt ett besök på Sveriges ständiga representation, som berättade hur de arbetar med att föra ut information till allmänheten. Besöket i Bryssel visade på ett stort engagemang från gruppen om att lära sig mer om sina respektive arbetsområden från ett EU-perspektiv. Besöken har säkerligen bidragit till en bredare förståelse om att de allra flesta frågor också har ett EU-perspektiv som måste beaktas samt inspirerat ledningsgruppen i deras kommande dagliga arbete i regionen. 
 
Sören Bergerland-Trafikdirektör, Malena Sandgren-Kulturchef, Johan Holmgren- Informationschef, Anna-Lena Cederström-Regiondirektör, Ingrid Ljungqvist- Administrativ chef
 
*Dublinförordningen talar om i vilket land flyktingar ska söka asyl i och har den senaste tiden kritiserats kraftigt då den har lett till en mycket ojämn fördelning av flyktingar under den nuvarande flyktingkrisen.