Samråd från KOM angående ungdomspolitik

EU-kommissionens generaldirektorat för utbildning och kultur har öppnat ett samråd för att ta in information om hur användbar och effektiv EU:s ungdomspolitik.

EU-kommissionen välkomnar inspel från alla medborgare och organisationer och riktar sig inte till någon särskild. Syftet med samrådet är att ta reda på om de som besvarar samrådet känner till EU:s ungdomsstrategi (2010-2018) och Europeiska rådets rekommendation om unga volontärers rörlighet inom EU. Vidare ber EU-kommissionen om synpunkter på de två initiativen samt om hur det ungdomspolitiska samarbetet i EU kan förbättras.

 

Samrådet är öppet fram till den 16 oktober.

Se länk till samrådet http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/consultations/youth-policy-cooperation-evaluation_en.htm