SBHSS talade skog i Almedalen

Region Jönköpings län anordnade ett uppskattat seminarium under Almedalsveckan. På seminariet deltog representanter från Skogsstyrelsen, LRF, småländska skogsstrategin och Småland Blekinge Halland South Sweden. Seminariet syftade till att diskutera hur vi påverkas av europeisk lagstiftning på skogsområdet.

En stor enighet rådde om att vi står inför förändringar som kan komma att ändra förutsättningarna för Sveriges skogsägare. Medan mycket av lagstiftningen från EU har goda avsikter, är det likväl viktigt att engagera oss och göra vår röst hörd tidigt i debatten och beslutsprocessen på EU-arenan, helst innan förslagen ligger på bordet. För detta behövs en samsyn på hemmaplan i Sverige och en sund implementering av de regelverk som sannolikt ligger framför oss. På så sätt kan vi skapa tydliga spelregler och långsiktighet i skogspolitiken, bredd i samhällsdebatten för goda avvägningar i alla de tre hållbarhetsperspektiven för de skogliga frågorna.

Ni kan se samtalet i efterhand här: Almedalsveckan 2023: EU och den småländska skogen – YouTube