Småföretag får hjälp att bli digitala

Europeiska socialfonden driver utvecklingsarbete i SmåBle. Ett exempel finner du nedan.

Projektet ”Stärkt kompetens i handeln” kommer att utbilda lokala små och medelstora företag i Blekinge län i hur de kan utveckla sin e-handel. Målet är att ta itu med den växande konkurrensen från nätbutiker och stora varuhus, samt att säkra jobb och öka företagens årsomsättning.

Läs mer

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=67&langId=sv&newsId=2586