Small and medium sized cities (SMC) webinarium – never too small to think big

Den 9 juni anordnade SMC-nätverket webinariet ”funding opportunities for SMC:s” med deltagare från städer, regioner och universitet från Europa. Webinariet fokuserade särskilt på grön omställning, digitalisering och städers möjligheter att ta del av finansiering i kommande programperiod. Eddy Hartog från kommissionens (DG Connect) inspirerade bl.a. med orden om att europeiska städer, oavsett storlek, alltid kan sätta ribban högt och ta del av konkurrensutsatt finansiering som EU avsätter för att stötta städer och samhällens gröna och digitala resa.

Kontext – vad är SMC och vad gör SMC-nätverket

SMC-nätverket består av regionala Brysselkontor som delar demografiska egenskaper som många mindre- till medelstora städer och omfattande landsbygd. Vi fokuserar på fördelarna med att vara mindre regioner/städer och skapar samverkansytor för erfarenhetsutbyten och projektutveckling mellan våra städer och regioner. Småland-Blekinge-Halland deltar i nätverket tillsammans med Cities of Northern Netherlands, Thüringen, North Sweden, Pays de la Loire, Turku-South West Finland.

Tanken från början, innan corona, var att SMC-nätverket skulle anordna matchmaking dagar med s.k. cityteams – ett koncept som prövades 2019 och som gav mersmak till ett årligen återkommande event! Ett cityteam ska bestå mellan 2 – 5 personer och kan bestå av representanter från kommun, region, lärosäten, kluster, företag m.fl. Syftet med event i Bryssel är att nätverka med andra städer för framtida erfarenhetsutbyten, få goda exempel och/eller gå vidare med gemensamma projekt.

… och så snart som möjligheterna att resa obehindrat kommer vi i SMC-nätverket anordna nästa matchmaking-event i Bryssel!

Webinarium – finansiering för SMC

Externa talare på webinariet den 9 juni var Philippe Froissard (DG RTD), Jonas Byström (EIB) och Eddy Hartog (Dg Connect).

Philippe Froissard fokuserade på Horisont Europa, partnerskap och mission för klimatneutrala städer 2030. Jonas Byström från europeiska investeringsbanken presenterade finansieringsinstrument för grön omställning och cirkulär ekonomi – kolla gärna in online-verktyget cirkularcityfundingguide.eu. Eddy Hartog presenterade finansieringsmöjligheter och strukturer för europeiska städers digitala omställning. Du hittar alla presentationer här!