Sverige kommer inte att delta i AAL:s utlysning för 2015

Vinnova har idag gått ut med att Sverige inte kommer att delta under det EU-programmet Ambient Assisted Living (AAL) utlysningen för 2015. Anledningen till detta är att en juridisk överenskommelse mellan EU-kommissionen och medlemsländerna innehåller en ansvarsfördelning som Vinnova inte har mandat att besluta om. Vinnova, som är ansvarig svensk myndighet för programmet, har utrett möjligheterna för Sveriges deltagande och kommit fram till att Sverige inte kommer att delta 2015.

 

Klicka här för mer information.

Se tidigare artikel om AAL:s konferens i Bryssel den 11 mars.