Sydsvenskt påverkansarbete för biodrivmedelsundantag

Sverige har via särskilt undatag haft tillåtelse att ge skatteberfrielse för biodrivmedel. Detta undatag går ut ut 31 december 2020, vilket skapat stor oro hos flera svenska regioner och aktörer. Innan sommaren gav EU-kommissionen grönt ljus till fortsatt skattebefrielse för biogas. Frågan om grödobaserade biodrivmedel, t.ex. bioetanol eller biodieseln (HVO och RME), är dock fortfarande öppen. Generell finns viss skepsis hos EU-kommissionen gällande satsningar på grödobaserade biodrivmedel, medan man positivt inställd till biogas. För våra regioner är det dock mycket betydelsefullt att fortsatt kunna satsa på grödobaserade biodrivmedel. Regionsamverkan syd har gjort en gemensam insats för att uppmärksamma EU-kommissionen på våra förutsättningar och behov. En skrivelse har skickats till vice EU-kommissionsordförande Frans Timmermans, som har ansvar för just EU:s gröna giv. Du kan ta del av skrivelsen här.