Ta chansen att påverka utformningen av EU:s nya innovationsfond!

För att nå våra klimatmål behöver vi göra stora satsningar på innovation inom energi och industrisektorn. Kommissionen kommer att lansera en ny innovationsfond och öppnar nu för synpunkter från företag, intresseorganisationer och allmänheten. Förslaget kommer att påverka Småland-Blekinge-Halland och deras möjlighet till medel som är kopplat till innovation och klimatsmarta lösningar.

Förslaget är kopplat till EU:s ramverk för klimat och energi 2030. Målet med strategin är att reducera utsläppen med 40 % jämfört med 1990, öka andelen förnybarenergi med 27 % samt höja energieffektiviteten med minst 27 %. Det senaste steget för att nå målet blir att ändra ETS (EU:s system för handel med utsläppsrätter) och skapandet av en ny innovationsfond som väntas träda i kraft 2021.

EU:s system för handel med utsläppsrätter är ett handelssystem med utsläppstak som anses vara ett viktigt medel för att reducera utsläppen inom industri. System är nu inne i dess fjärde fas som sträcker sig mellan perioden 2021 och 2030.

Kommissionen föreslår att ändra EU:s system för handel med utsläppsrätter och skapa en ny innovationsfond för att snabbare nå målet om reducerade utsläpp 2030. Målet med fonden är att stödja utvecklingen av teknologi som kan reducera utsläppen inom tung industri och energisektorn. Verktyget för att nå nya innovativa lösningar på klimatområdet blir en fond med cirka 400 miljoner euro i tillgängliga medel från 2021 och framåt. Kommissionen pekar på en rad utmaningar för att nå klimatmålen bland annat behovet av nya teknologier och finansiering inom tunga industrier. Kommissionen identifierar flera problemområden som förslaget har som ambition att lösa:

  • Kommersialisera ny teknik
  • Reducera riskerna i att investera i förnybar energi
  • Introducera ny teknik i utsläppstung industri

Mer information om förslaget och slutsatser från deras tidigare konsultation och expertgrupp hittar ni här.

Nu har Småland-Blekinge-Halland chansen att påverka hur den nya innovationsfonden kommer att utformas. Kommissionen vill ta del av era synpunkter på vilka teknologier som skall beröras, om man skall fokusera medel till speciella sektorer eller utforma mer generell finansiering samt mycket mer. Samrådet är öppet fram till den 10 april 2018 och finns tillgängligt på svenska. Det tar cirka 30 minuter att fylla i samrådet, mer information och tillgång till samrådet hittar ni här.