Tävling för språkintresserade

I samband med den Europeiska språkdagen som firas runt om i Europa den 26 september varje år ordnas en tävling för gymnasieelever. Syftet med språkdagen är att uppmärksamma vikten av språkinlärning samt uppmuntra till ett livslångt lärande av språk. Tävlingen går ut på att skapa en tecknad serie med bild och text på temat språk och kommunikation. Serien ska innehålla mellan en och tre rutor och får max vara A3-storlek. Serien ska vara på ett språk som talas i Europa med undantag för svenska och engelska. Den måste även översättas till antingen svenska eller engelska men det är endast serien i originalspråk som ligger till grund för juryns beslut. Första pris är ett presentkort på en språkresa utomlands.

Skicka in ditt bidrag senast den 16 september till:

Goethe-Institut
Att. Viktor Englund
Bryggargatan 12 A
111 21 Stockholm

För mer information om tävlingen kontakta Aya Hijazi