European Industry Day – interregionala samarbeten för smarta investeringar

Som vi skrivit om i tidigare artikel så har EU-kommissionen pekat ut Europas regioner som nyckelaktörer för EU:s industristrategi som lanserades 2017. Regionala industrier och aktörer i Småland-Blekinge-Halland kan därför vinna mycket på att blicka mot den europeiska arenan. Under våren (februari) anordnas European Industry Day 2018 i Bryssel, där representanter från klusterorganisationer har möjlighet att delta på matchmaking events gällande COSME:s ansökningsomgång som syftar till att främja interregionala samarbeten för smarta investeringar. Ett bra tillfälle för våra regioners science parks eller teknologiska center att skapa nya internationella kontakter och samarbeten.

COSME – interregional samverkan inom smart specialisering mellan klusterorganisationer och SMF

COSME är EU:s program för små och medelstora företag. De har lanserat en ny ansökningsomgång för att stötta interregionala samverkansprojekt mellan små- och medelstora företag (SMF) och klusterorganisationer (ex. företagsparker, teknologiska center eller science parks). Syftet med utlysningen är att öka den industriella konkurrenskraften och investeringar inom EU genom att stötta implementeringen av regionala smarta specialiseringsstrategier. 

Utlysningen heter European Strategic Partnerships for smart specialisation investments och de sökande ska bestå av ett konsortium med representanter från kluster, science parks, företagsparker eller teknologiska center som arbetar för att främja innovationsutveckling inom sin region. Kravet är att varje konsortium ska innehålla minst tre representanter från tre olika länder, varav en medlem ska representera en organisation med säte i en region som av EU-kommissionen klassas som ”övergångsregion” eller ”mindre utvecklad region”.

Utlysningens totala budget är 2 800 000 € och varje projekt kan beviljas med 250 000 €. Alla sökande måste vara registrerad eller ansöka om registrering vid European Cluster Collaboration Plattform innan deadline för ansökan som är den 8 mars 2018.

European Cluster Matchmaking Event (European Industry day 2018)

Den 22 februari 2018, i samband med European Industry Day 2018, anordnar European Cluster Collaboration Platform ett europeiskt matchmaking-event för representanter från europeiska klusterorganisationer kopplat till COSMEs ansökningsomgång. För att delta måste man registrera sig på European Cluster Collaboration Plattform. Registreringen är öppen till den 28:e januari 2018 och eventet har ett maxantal på 140 deltagare –  därför är det ”först till kvarn” som gäller.

Regioner som hanterar att kombinera, och maximera, styrkorna hos olika innovationsaktörer (ex. genom att främja sektorsövergripande samarbeten inom och med andra regioner) bidrar till att öppna upp nya vägar för nisch- och tillväxtmarknader. Ovan ansökningsomgång och matchmaking-event är ett bra tillfälle för Småland-Blekinge-Hallands aktörer att initera nya samverkansformer på den internationella arenan (bl.a. med syftet att integrera regional industri i globala värdekedjor). För vidare bevakning av EU-program som riktar sig till klusterorganisationer (ex. COSME) och/eller information om European Industry Day kontakta Brysselkontoret.