Turismansvariga på besök i Bryssel

Leif Wictorén – Region Blekinge, Ingemar Swalander (M) Växjö, Lena Stävmo – Destination Småland, Karin Ekebjär – Regionförbundet i Kalmar län och Anna Hegethorn – Smålands Turism.

Under två dagar i november var regionala turismansvariga och politiker från regionförbundet i Kalmar län på besök i Bryssel. I programmet ingick bland annat ett besök på Brysselkontoret, turismnätverket NECSTOUR, Sekretariatet vid Europaparlamentets utskott för transport och turism, ERRINs arbetsgrupp för turism samt ett möte med representanter för EU-kommissionen. Under mötena framgick att om vi i Sverige inte finns med i olika turismprojekt eller nätverk så blir inte heller våra frågeställningar upptagna på agendan. Det är alltså viktigt att vara på plats och bygga nätverk och därför ska de tre länen i Småland samt Blekinge gå med i turismnätverket NECSTOUR.