Tyck till om EU:s livsmedelsstrategi från jord till bord

Med anledning av att EU-kommissionen tidigare i år presenterade en ny livsmedelsstrategi, från-jord-till-bord, bjuder den svenska regeringen in till ett digitalt sakråd fredagen den 28 augusti. Regeringen vill inhämta synpunkter gällande kommissionens förslag till livsmedelsstrategin som i stora drag syftar till att främja europeiska livsmedelskedjor och minska dess klimatavtryck. Mer information om anmälan hittar du här!