Utlysning med fokus på att informera om barns rättigheter

Under oktober publicerar Europeiska kommissionen en utlysning som syftar till att informera om barns rättigheter inom medlemsländer som har förbjudit barnaga. 

Barns rättigheter förväntas idag genomsyra EU:s politik inom flertalet olika områden, men trots att det exempelvis står inskrivet i Lissabonfördraget från år 2009 att EU ska främja och arbeta för barns rättigheter, är barnaga inte förbjudet i alla medlemsländer. Även Sverige som initierade en lag mot barnmisshandel redan år 1979, fick under förra året kritik av FN:s barnrättskommitté angående situationen för ensamkommande flyktingbarn men också angående en ökning av barnmisshandel och brister i uppföljningen av utsatta barn. I en rapport från år 2014 skriver Socialstyrelsen att omkring 15 procent av alla barn i Sverige har blivit utsatta för fysiskt våld inom familjen och att endast 6 procent av kommunerna i Sverige gör systematiska uppföljningar av insatserna till våldsutsatta barn.

Under oktober kommer Europeiska kommissionen att publicera en utlysning inom ramen för Daphne III, ett initiativ som går ut på att förebygga våld samt stödja våldsoffer och riskgrupper såsom barn. Mer information om Daphneprogrammet finns här.

Utlysningen riktar sig till medlemsländer som redan har förbjudit barnaga och stödjer projekt där förvaltningar på lokalnivå och organisationer är involverade. Utlysningen syftar till att informera om barns rättigheter och förbjudet mot barnaga. När utlysningen har publicerats kommer mer information att finnas tillgänglig här.

Utlysningar inom Daphneprogrammet är återkommande under året. Tidigare i år publicerades en utlysning med syfte att motverka mobbning och att stötta barn som har blivit utsatta. Ytterligare en utlysning med syfte att bekämpa sexuella trakasserier och sexuellt våld mot kvinnor publicerades i juli i år med sista ansökningsdag den 13 oktober. Tidigare utlysningar har fokuserat på åtgärder såsom utbildning och information både för professionella, ungdomar och barn. Läs mer om tidigare utlysningar här.