Vad vi just nu vet om EU:s kommande F&I-program

Vinnova har ställt samman en översikt av det vi för tillfället vet om EU:s planer på det kommande forsknings- och innovationsprogrammet som går under arbetsnamnet FP9 (ersätter Horisont 2020). Det handlar inte om en värdering av fakta, utan snarare ett sätt att foga ihop olika uppgifter om utvecklingen. För de som arbetar med Horisont 2020-programmet är detta ett enkelt sätt att uppdatera sig om framtiden. Läs mer här.