Välbesökt lansering av OECD-rapporten Megaregion Western Scandinavia

Den 26 juni arrangerade Småland-Blekinge-Halland tillsammans med Osloregionens, Skånes, Göteborgs och Västra Götalandsregionens Brysselkontor seminariet ”The Rise of City Networks and Megaregions”. Under evenemanget, som ägde rum på Regionkommittén, presenterades OECD:s Territorial Review of Megaregion Western Scandinavia. Rapporten lyfter förutsättningarna för tillväxt och utveckling och vad som kommer att krävas för att skapa en megaregion.

OECD visar att det finns stor potential för Western Scandinavia att utvecklas till en attraktiv och konkurrenskraftig megaregion, men att det saknas en gemensam vision om vad man vill uppnå. Vikten av att attrahera kompetens till regionerna lyftes också som avgörande ur ett långsiktigt tillväxtperspektiv. Under den efterföljande paneldebatten deltog Dag Hultefors från Region Halland som framhöll att de regioner som kommer klara sig bäst är inte nödvändigtvis de som är störst och starkast – utan de som är bäst på att samarbeta.

En sammanfattning av rapportens resultat går att läsa här.