Var med och påverka den kulturella och kreativa industrin

 
I samarbete med EU-kommissionen under programmet Kreativa Europa har man nu gjort en enkätundersökning, Creative tracks, för att ta reda på vilka behov det finns inom den kulturella och kreativa industrin (KKI) inom EU. Undersökningen vänder sig till alla kreativa entreprenörer, artister och nätverk inom den kulturella och kreativa industrin, där alla är välkomna att delta i undersökningen som är öppen till december 2017. 
 
Syftet med underökningen är att:
Sammanföra artister inom olika projekt
En innovativ plattform där man delar med sig utav sina erfarenheter
Erbjuda samt underlätta utbyten av erfarenheter och förbättra deltagandet av kreativa projekt på lokalnivå.   
 
Resultaten från enkätundersökningen Creative tracks, kommer att implementeras genom ett samarbete i form av ett konsortium bestående av 7 deltagare från fem olika länder. Läs mer om konsortiet här.
 
Besvara enkätundersökningen här.