Vilken roll spelar cykeln för att nå våra klimatmål?

Förra veckan samlades regioner, städer, cykelorganisationer och representanter från EU-kommissionen för att diskutera cykelns roll i frågan om att minska våra koldioxidutsläpp. Under konferensen presenterade projekten Trace och Flow hur de har lyckats få fler människor att välja cykeln framför bilen. Konferensen bjöd på många goda exempel, men också på nyheter från EU-kommissionen om vad som är på gång under 2018. Därmed kan det förhoppningsvis ge inspiration och vara till nytta för det arbete med att främja cykling och att utveckla cykelinfrastruktur som pågår i Småland-Blekinge-Halland.

Goda exempel

Självkörande fordon, elektriska bilar och nya drivmedel är några sätt att jobba klimatsmart, men ett annat sätt att nå klimatmålen är att uppmuntra människor att välja ett annat transportsätt under kortare sträckor.

Projekten Trace och Flow är EU-finansierade via Horizon 2020 och fokuserar på att främja cykeln och fotgängarens roll i trafiken. Projektet Trace är baserat på att samla in data för att göra det lättare att planera infrastruktur. Genom att analysera data kunde projektet både förbättra flöden i trafiken men också få en djupare insikt om vad som påverkar människors tendens att välja cykeln som transportsätt. Trace lyckades påverka allmänheten genom olika former av appar som skapar incitament t.ex. genom belöningar eller rabatter, vilket dessutom bidrog till det lokala näringslivet. Projektet bedrev även mer traditionella informationskampanjer där man betonade fördelarna för hälsan, ekonomin och miljön.

Flow fokuserar istället på åtgärder på lokal, nationell och EU-nivå. Projektet pekar bl.a. på vikten av att integrera cykeln i den långsiktiga planeringen av infrastruktur samt arbeta med att förändra attityder hos medborgarna utifrån ”bottom-up”-modell. Mer information om Flow och deras rekommendationer hittar ni här.  

Nytt verktyg för cykelorienterade projekt

Avdelningen för transportfrågor (DG-MOVE) deltog från EU-kommissionen under konferensen. Även om DG-MOVE var något återhållsam med konkreta åtgärder på EU-nivå, med hänvisningar till subsidiaritetsprincipen, tillkännagav man att man kommer att presentera riktlinjer för cykelorienterade projekt under 2018. Riktlinjerna kommer att gå under namnet ”Guidance for EU cycling projects” och är en del av kommissionens övergripande satsning på multimodala transportsätt. Lanseringen av verktyget tyder ändå på att cykling som transportsätt blir allt mer aktuellt, även inom DG-MOVE och i debatten på EU-nivå.

Om ni är intresserade av cykling i era regioner vill vi passa på att tipsa om organisationen European Cyclists Federation och deras rekommendationer för hur regioner skall främja cykling som transportmedel. Vi vill även uppmärksamma att Kattegattleden i Halland har tagit hem ett pris för årets cykelled 2018, mer information om utmärkelsen hittar ni här.

Cyklismen är en viktig turismnäring för flera av våra regioner, det är också ett sätt för oss att klara av klimatmålen, Brysselkontoret fortsätter att bevaka frågan.