Skapa excellens i utbildning

Arbetet inom EU genomsyras av den gröna och digitala omställningen, vilket märks av tydligt i policyinitiativ som direkt rör miljön och digitalisering som till exempel bioenergi och datalagring.

Den gröna och digitala omställningen märks nu av inom de flesta policyområden, även de som vid en första anblick inte klassas som en typisk grön eller digital fråga. Utbildning och kompetensförsörjning är ett sådant policyområde.

I tisdags anordnade det Brysselbaserade nätverket ERRIN en workshop för projektutveckling under temat Skapa excellens i utbildning för den gröna och digitala omställningen. EU-programmet för lärande, Erasmus+, stod i centrum. Från att främst ha varit känt som ett program för studentutbyten, har programmet fått betydande resurstillskott, utvecklats avsevärt och erbjuder idag intressanta möjligheter för samhälle och näringsliv. Deltagande i workshopen var bland annat Caterina Esempio, policyansvarig i Erasmus+ policy- och programmeringsteam som diskuterade de senaste uppdateringarna av Erasmus+-programmet efter publiceringen av EU-kommissionens arbetsprogram för 2022. Även Joao Santos från EU-kommissionens generaldirektorat för Sysselsättning, socialpolitik och inkludering (EMPL) deltog.  Han presenterade möjligheter till innovation i samband med Centers of Vocational Excellence (CoVEs).

 

Utlysningen för Erasmus+ 2022 arbetar med fyra övergripande mål: inkludering, digitalt, grönt och deltagande som prioriteringar för programmet. En av huvudnyheterna med utlysningen för 2022 är Forward-looking projects som är nya storskaliga projekt som ska stödja högkvalitativ och inkluderande digital utbildning och anpassning av utbildningssystem till den gröna omställningen. En info-dag om detta kommer hållas digitalt den 18 januari för de som är nyfikna. Kontakta Sandra för mer information.

 

Santos informerade om innovationsmöjligheter som finns genom centrum för yrkeskompetens-plattformar (CoVEs). Genom att skapa kompetensekosystem mellan olika lokala parter (såsom bland annat universitet, yrkeshögskolor, regionala myndigheter, företag) är syftet med CoVE att bidra till innovation, regional utveckling och social integration och smarta specialiseringsstrategier.

Tanken med centrumen för yrkeskompetens-plattformarna är att ”tänka globalt, handla lokalt” genom EU-samarbete för att dela erfarenheter och översätta kunskaperna till lokala behov. EU-kommissionen pekade på att Smarta specialiseringsstrategier med kompetensutveckling, innovationsspridning och tillämpad forskning kan tillsammans ha en mer direkt inverkan på hållbar ekonomisk tillväxt, innovation, skapande av jobb och social sammanhållning. Man ser även att det bidrar till att ta itu med de demografiska utmaningar som Europa står inför, genom att svara på behoven av kompetensutveckling som behövs för de växande antal jobb i yrken som kräver högre kompetens. Arbetsmarknadsmässiga och även tekniska förändringar innebär avsevärda utmaningar och möjligheter för yrkesutbildning för att möta samhällets kompetensbehov.

EU-kommissionen slutför nu urvalsprocessen för den senaste utlysningen och det officiella anslaget kommer annonseras i januari eller februari 2022. I tidigare utlysningar har det varit en stor variation av deltagande organisationer från exempelvis utbildningsleverantörer på alla nivåer, företag, regionala myndigheter och forskningscentrum.

Som bekant bygger sektorsprogrammet Erasmus+ i likhet med andra konkurrensutsatta sektorsprogram på tre viktiga principer:

  1. Regionerna uppmuntras koordinera regionala aktörers deltagande (minst 1 näringslivsaktör och en yrkesutbildningaktör)
  2. Internationella partners krävs,
  3. Vilket förutsätter deltagande  i rätt internationella samarbetsplattformar

Denna princip har även beskrivits i vår artikel om EU-finansieringen Interregional Innovation Investment (I3) Instrument.

Läs Brysselkontorets tidigare artikel om CoVE.